Vive d’Republique!

Hier das Interview mit dem Präsidenten der Republique libre de Clairfontaine, das gestern bei Crumble über die Bühne ging:
[audio:http://www.fhoerl.net/audio/interview_republiquelibre.mp3]
Wer eine Kopie der gesamten Sendung möchte, einfach hier in den Kommentaren oder auf sonstigen Wegen melden!

5 Kommentare “Vive d’Republique!

  1. Well et op lëtzebuergesche Stroossen net ëmmer séier virugeet, hat ech d’Méiglechkeet dee gréissten Deel vun deem Interview live ze lauschteren. Ermesinde, Clairefontaine, Jerry, Jungfra, Jean, Juncker, Jira, jeje…

  2. Pingback: Fireball’s Weblog - Literature is the new rock! » Blog Archive » Jahresrückblick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *