5 Kommentare “Time for change!

  1. Time for change? Hues de als Abrëllsgeck déng Rasta weggephotoshoppt, oder wéi verstinn ech dat? Ech erkennen net genee, wat anescht ass. (Wen wundert’s! Ech hunn dech jo na ni gesinn.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *